Koloskopie / kolonoskopie

Koloskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva optickým přístrojem. Při koloskopii lze diagnostikovat např. záněty, polypy nebo divertikly. Během výkonu lze odebrat vzorek na histologické vyšetření eventuálně odebrat celý polyp (polypektomie).

Před výkonem je nutná příprava pitím vyprazdňovacího roztoku. Vše vám bude vysvětleno při osobním objednávání.

Samotný výkon trvá v rozmezí 20-30min. Včetně sepsání lékařské zprávy a konzultace pacient odchází cca po 45 minutách až 1 hodině.

Před koloskopií lze podávat v premedikaci injekce ( analgetika, sedativa) nebo inhalační analgetikum (rajský plyn + kyslík). Výhodou plynné premedikace je možnost řízení vozidel za 30 minut po výkonu (po injekční premedikaci až za 24 hodin).

Po vyšetření v celkové analgezii injekčního typu je vhodné  mít vlastní doprovod, eventuálně i odvoz, který je při polypektomii nutný.